diumenge, 9 de febrer de 2014

Un monje azul come pasas rosas.- José García Villa


José García Villa
Un monje azul come pasas rosas
Traducció al castellà de Jannine Montauban i Eduardo Chirinos
Visor, 2013


Aquest senyor (1908-1997) escriu en anglès. Ni en tagalo ni en castellà, que els domina.

És de Manila. I escriu en anglès per a enfrontar-se al seu pare. En el seu temps i en la seua terra, parlar espanyol era reaccionari i classista. Els jesuïtes feien seminaris "per a nobles". Ell es marxarà a USA.
Quina ironia: al final només canvies d'imperi! Si ets dels xicotets, un d'ells "ha de gelar-te el cor"!

Encara que va nàixer en Singalong (Filipines) esdevingué un xic de New York, amic dels grans del modernisme nord-americà dels anys 50 (Auden, Williams, Moore, Vidal...).

Li van dir el poeta de les comes...

HOW,CLEAN,HOW,CLEAR,HOW,MANLY

How,clean,how,clear,how,manly,
How,cleancut,is,your,anger,
Like,the,tulip,athletic,flower.
(pàg. 124)
CUÁN,LIMPIA,CUÁN,CLARA,CUÁN,VARONIL

Cuán,limpia,cuán,clara,cuán,varonil,
cuán,cuidada,es,tu,cólera,
como,el,tulipán,la,flor,atlética.
(pàg. 125)

(i) (fins) (i) (tot) (va) (escriure) (alguns) (poemas) (amb) (totes) (les) (paraules) (entre) (parèntesis)

Parla molt de Déu...

NOW I WILL TELL YOU THE FUTURE

Now I will you the Future

Of God. The future of God is

Man. God aspired before and
Failed. Jesus was too much

God. Since God is moving
Towards Man, an Man is moving

Towards God -they must meet
Sometime. O but God is always

A Failure! That Time is the
End of the world. When God

And Man do meet -they will
Be so bitter they will not speak.
(pàg. 80)
HE DE DECIRTE AHORA EL FUTURO

Te diré ahora el Futuro
de Dios. El futuro de Dios es

Hombre. Dios lo intentó alguna
vez y fracasó. Jesús era demasiado

Dios. Ya que Dios se acerca
a Hombre y el Hombre se acerca

a Dios -ellos deberían encontrarse
alguna vez. ¡Oh, pero Dios es siempre

un fracaso! Ese Momento será el fin
del mundo. Cuando Dios y Hombre

se encuentren -ellos estarán muy
amargados. Se quedarán en silencio.
(pàg. 81)

És seriós...

DEATH, COROLLARY TO LIFE

Death, corollary to Life
But only by Chronology.
Death, the supreme Theorem-
Life, the Corollary.

Whose antecedence-
Paradox divine-
Mathematicus Sublime
Created in inversed line.

A progression of wine
From fruit to poem.
Grape, the Corollary,
Wine, the Theorem.
(pàg. 82)
MUERTE, COROLARIO DE LA VIDA

Corolario de Vida, la Muerte,
pero sólo en la cronología.
Muerte, el supremo Teorema-
Corolario, la Vida.

Cuyo antecedente-
paradoja divina-
el Sublime matemático
creó en inversa línea.

Una progresión del vino
de la fruta al poema:
uva, el Corolario,
vino, el Teorema.
(pàg. 83)

És graciós...

SKY WROTE ME BLACKBIRDS

sky wrote me blackbirds

that werw gold (perhaps God
laughing, strolling upside down)
I replied,
              Impossible
                                 even for
a miracle! Then God
strolling upside down (perhaps
rose skiing)
                  said,
                          Possible
We (Love and I) saw dwarfs
in Mars, and a marriage
of lemons
                in the house
of peace...
                   And forthwith
I believed and with God I
went laughing, arm in arm
strolling upside down
(pàg. 60)
EL CIELO ME ESCRIBIÓ MIRLOS

el cielo me escribió mirlos

que eran dorados (tal vez Dios
estaba riéndose, paseándose de cabeza)
yo respondí,
                   imposible
                                  ¡incluso
para un milagro! Entonces Dios
paseándose de cabeza (tal vez
esquiando sobre rosas)
                                   dijo,
                                          posible
Nosotros (el Amor y Yo) vimos enanos
en Marte y un matrimonio
de limones
                en la casa
de la paz...
                 e inmediatamente
le creí y me fui riendo
del brazo con Dios
a pasearnos de cabeza
(pàg. 61)

És definitiu...


Un títol em va demanar comprar el llibre. Un poeta em va fer llegir-lo. Menjaré més panses roses d'aquest monjo blau.

2 comentaris: